Министерството за финансии го отплати долгот од 77,3 милиони евра кон Дојче Банк

Javna administracija, ministerstvo za finansii i ministerstvo za obrazovanie i nauka

Министерството за финансии (МФ) денеска во целост го отплати заемот кон Дојче Банк од 2012 година во висина од 77,3 милиони евра. Заемот беше со каматна стапка од 6,456 проценти и беше наменет за финансирање на буџетскиот дефицит и рефинансирање на обврските кои достасуваат по основ на редовна отплата на државниот долг.

„За таа цел од Буџетот на Република Македонија исплатени се 75 милиони евра наменети за отплата на главнина и 2,3 милиони евра за отплата на камата. Овој износ е скоро три пати поголем од вчерашното задолжување на Министерството за финансии на домашниот пазар, кое беше со просечна стапка од 2,25“, соопштија од Министерството за финансии.

Со оваа исплата, јавниот долг, како процент од БДП, ќе се намали за 0,7 процентни поени.

извор:фокус.мк

Loading...