Uncategorized

Државата дава 4.000 неповратни евра, eве како

ECA
Агенцијата за вработување дава 4.000 евра неповратни средства за невработени лица, кои ќе отварат сопствен бизнис, а со оваа мерка предвидено е да се вработат 1.050 невработени лица и да се отворат околу 1.000 нови микро претпријатија.

Сите невработени лица кои се регистрирани во АВРМ, во наредните 10 дена ќе имаат шанса за да аплицираат во 30-те центри за вработување низ Македонија за добивање средства од 4.000 евра.

Со програмата за само вработување лицата кои ќе отворат свој сопствен бизнис ќе имаат можност да вработат и плус уште едно лица за кои што ќе добијат дополнително средства од 1.500 евеа со услов да го задржат на работен однос најмаклку 1 година.

Како што кажа Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими програмата за самовработување вклучува обука за претприемништво, помош при развивање одржлив бизнис план и регистрирање на дејност.

Loading...