ЖИВОТ

Ако ја имате оваа паричка дома може да се збогатите

ECA

Можеби дома чувате монети од 2 евра, кои денес вредат многу повеќе од првичната вредност.

Тие биле пуштени во јавноста во одреден тираж и биле посветени на некое случување или можеби во процесот на изработка дошо до грешка. Со текот на време нивната вредност се зголемилаи сега ја бараат сите колекционери на светот.

Грешката на оваа монета е тоа што сите 15 земји членки на Европска Унија се прикажани без граница. Вкупно има 30 примероци и сите колекционери трагаат по нив.

Loading...

Related posts