Со денови слушале плачење кое доаѓало од под бетонот …

Посетители на Културниот сентар во Ареса во Бразил со денови слушале плачење кое доаѓало од под бетонот, па решиле да проверат за што се работи.

Земале алат и го раскопале бетонот… Погледајте што извадиле. Глетката е неверојатна.