• Home
  • електронска проверка

Tag : електронска проверка

МАКЕДОНИЈА

Проверете колку имате стаж електронски

Ferad Aruc
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија овозможува преку својата веб-страница пристап на осигурениците до нивните регистрирани податоци во матичната евиденција. Врз основа на